Κορδέλα με ελληνικές ευχές. Το καρούλι είναι 20 γιάρδες. Πλάτος: 2cm. Η τιμή αναφέρεται στο καρούλι.

top